Lindis Pass
Lindis Pass
Occasionalclimber
Occasionalclimber
Pioneer Pass
Pioneer Pass
Occasionalclimber
Occasionalclimber
Lindus Pass
Lindus Pass
Murray Lowe
Murray Lowe
Lindis Pass
Lindis Pass
Hisseye
Hisseye
Granity Pass Hut
Granity Pass Hut
Occasionalclimber
Occasionalclimber
Granity Pass Hut
Granity Pass Hut
Occasionalclimber
Occasionalclimber
On Traverse Pass
On Traverse Pass
Occasionalclimber
Occasionalclimber
Above Borland Pass
Above Borland Pass
Occasionalclimber
Occasionalclimber
Ball Pass camp
Ball Pass camp
Occasionalclimber
Occasionalclimber
Tramper, Gunsight Pass
Tramper, Gunsight Pass
Shaun Barnett
Shaun Barnett
Crossing Gunsight Pass
Crossing Gunsight Pass
Shaun Barnett
Shaun Barnett
Tramper, Arthur's Pass
Tramper, Arthur's Pass
Shaun Barnett
Shaun Barnett
 Mountaineers, Gunsight Pass
Mountaineers, Gunsight Pass
Shaun Barnett
Shaun Barnett
Mountaineers, Gunsight Pass
Mountaineers, Gunsight Pass
Shaun Barnett
Shaun Barnett
Mountaineer crossing pass
Mountaineer crossing pass
Shaun Barnett
Shaun Barnett
Celmisia, Pearson Pass
Celmisia, Pearson Pass
Shaun Barnett
Shaun Barnett
Tramper, Pearson Pass
Tramper, Pearson Pass
Shaun Barnett
Shaun Barnett
Waterfall, Arthur's Pass
Waterfall, Arthur's Pass
Shaun Barnett
Shaun Barnett
Tramper, Arthur's Pass
Tramper, Arthur's Pass
Shaun Barnett
Shaun Barnett
Tarn, Brodrick Pass
Tarn, Brodrick Pass
Shaun Barnett
Shaun Barnett
Tramper Brodrick Pass
Tramper Brodrick Pass
Shaun Barnett
Shaun Barnett
Tomtit, Arthur's Pass
Tomtit, Arthur's Pass
Shaun Barnett
Shaun Barnett
Trampers, Arthur's Pass
Trampers, Arthur's Pass
Shaun Barnett
Shaun Barnett
Tramper, Brodrick Pass
Tramper, Brodrick Pass
Shaun Barnett
Shaun Barnett